Stichting Capelse Huisartsen – Capelle aan den IJssel

De Stichting Capelse Huisartsen heeft als doel het bevorderen van de eerstelijnsgezondheidszorg in Capelle aan den IJssel. De Stichting probeert dit doel te bereiken door samenwerking en overleg tussen de aangesloten Capelse huisartsen en vertegenwoordiging richting andere betrokkenen bij de gezondheidszorg in ruime zin.

Te denken valt aan overleg met gemeente, verpleeg- en ziekenhuizen, huisartsenpost, andere eerstelijnshulpverleners en diverse maatschappelijke organisaties.